Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Kunskaper om estetiska uttrycksformer ska bidra till fördjupat lärande i förskolan

Lotta Syrén Nilsson, till vardags förskollärare och ateljérista på Dals ängars förskola, håller i utbildningen i estetiska uttrycksformer.

Lotta Syrén Nilsson, till vardags förskollärare och ateljérista på Dals ängars förskola, håller i utbildningen i estetiska uttrycksformer.

I ateljén på Dals ängars förskola hörs ett dovt sorl. Det rivs, klipps och klistras. Gamla alster återanvänds och blir till nya. Det har blivit dags för ännu en workshop i fortbildningen estetiska uttrycksformer för pedagoger inom förskolan. En fortbildning som ska bidra till att höja kvaliteten i undervisningen och fördjupa barnens lärande.

Tidigt i våras startade en fortbildning i estetiska uttrycksformer för pedagoger inom förskolan. Fortbildningen har sin bakgrund i barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsanalys av förskoleverksamheten 2019. I analysen fastställdes att förskolorna behöver utveckla sitt användande av olika estetiska uttrycksformer i syfte att höja kvaliteten i undervisningen och fördjupa barnens lärande. Samma höst gavs Charlotte Syrén Nilsson, eller Lotta som hon kallas, i uppdrag att utforma och leda en fortbildningsinsats i estetiska uttrycksformer. Lotta, till vardags förskollärare och ateljérista på Dals ängars förskola, ser många fördelar i att de estetiska språken används i undervisningen utöver att skapandet ofta engagerar barn på ett lustfyllt sätt.
- Estetiska uttrycksformer bidrar till barns lärande och utveckling. Man kan se på skapande och de estetiska språken som både mål och medel. De är både ett verktyg för att lära sig om något annat och för att lära sig om själva skapandet. Exempelvis kan du ge barn kunskaper i bildframställning och kunskaper om matematik genom bild. Vi pedagoger kan få syn på vilka erfarenheter, kunskaper och intressen barnen har om olika ting, säger Lotta.

Fortbildningen i estetiska uttrycksformer innehåller fem workshops som behandlar olika teman. Tanken är att pedagogerna under varje workshop ska lära mer om och bekanta sig med en estetisk uttrycksform. Efter varje workshop får pedagogerna hemuppgifter att utforska tillsammans med barnen.
- Syftet med utbildningen är att pedagogerna ska bli bekväma med olika material och få idéer kring hur olika uttrycksformer kan användas i undervisningen. För att kunna utmana barnen i deras lärande behöver man grundläggande kunskaper om olika material och tekniker, menar Lotta.
- Barn har olika inlärningsstilar och lär genom olika sinnen. De behöver ges olika möjligheter att ta till sig kunskap. Genom att arbeta hundraspråkligt kan vi bättre möta barnen utifrån deras behov och fördjupa deras lärande, fortsätter Lotta.

Linda Sörlin och Malin Petersson, förskollärare på Långås förskola, tillsammans med Matilda Schack, förskollärare på Hebergs förskola, och Jenny Wederbrand, förskollärare på Slättens förskola.

Linda Sörlin och Malin Petersson, förskollärare på Långås förskola tillsammans med Matilda Schack, förskollärare på Hebergs förskola och Jenny Wederbrand, förskollärare på Slättens förskola.

Fördjupade kunskaper ger mod att prova nytt

Bland silkespapper, teckningar, saxar och lim i ateljén på Dals ängars förskola sitter Linda Sörlin och Malin Petersson, förskollärare på Långås förskola. Vid deras sida finns Jenny Wederbrand, förskollärare på Slättens förskola och Matilda Schack, förskollärare på Hebergs förskola.
- Det har varit väldigt lärorikt att lära känna olika material och lära mer om materialens möjligheter. Det är viktigt för att våga ta sig an olika uttrycksformer tillsammans med barnen, säger Linda.
- Jag har provat på, lärt mig och blivit påmind. Framför allt har jag återupptäckt leran! Den ska få ta större plats i undervisningen framöver, säger Malin.

Temat för kvällens workshop är "Collage som uttryck". Efter att ha målat med silkespapper och låtit sig inspireras av en konstbild har det blivit dags för dem att skapa varsin mosaik med hjälp av kvadratiska bitar de river och klipper ut från gamla målningar. Återbruk av tidigare alster är ett återkommande inslag i utbildningen.
- Generellt tycker jag vi är bra på att återanvända i förskolan, men både vi och barnen kan bli bättre på att återanvända gamla teckningar och målningar, säger Linda.

Alla fyra är överens om att fortbildningen gett mersmak och att de kommer att ha användning av det de lärt i undervisningen framöver. Utöver att de fått fördjupade kunskaper ser de också att de fått mod att våga prova och utforska nya material och tekniker tillsammans med barnen.
- Det har varit bra att få prova på att använda olika tekniker och material här och att sedan jobba ut idéerna tillsammans med barnen. Just att våga prova tillsammans med barnen är viktigt, även om man inte riktigt vet var det slutar, skrattar Jenny.

Ställt om till “Land art”

Strax efter att Utbildning Falkenberg besökte ateljén på Dals ängars förskola stod coronapandemin för dörren. Istället för att ställa in fortbildningen har Lotta ställt om. Utbildningen har lämnat ateljén och flyttat ut i naturen under temat “Land art” eller naturkonst.
- Förutsättningarna är enkla. Man använder sig av naturföremål som finns på den plats man är. Dokumentation av både process och de färdiga konstverken är viktigt eftersom verken efter hand ändras eller försvinner, säger Lotta.
- Utgångspunkten i “Land art” är att man genom konsten och estetiskt skapande upptäcker naturen samt utforskar och upplever naturens linjer, färger och former. Ytterst handlar “Land art” om att kunna utveckla en positiv relation till olika naturmiljöer och bli uppmärksam på hur vi människor kan ta hand om och värna om vår miljö, avslutar Lotta.

Text

Maria Pålsén
Kommunikatör, barn- och utbildningsförvaltningen
maria.palsen@falkenberg.se