Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Vi samlar på lyckanden tillsammans med våra elever

Eva Gunnarsson, Petra Hörstedt och Lasse Larsson arbetar på Bron på Falkenbergs gymnasieskola.

Eva Gunnarsson, Petra Hörstedt och Lasse Larsson arbetar på Bron på Falkenbergs gymnasieskola.

På Falkenbergs gymnasieskola finns sedan 2019 Bron. Brons uppdrag är att främja närvaro och förebygga frånvaro bland de elever på de nationella programmen som har en problematisk frånvaro. Med utgångspunkt i varje elevs individuella behov och i nära samarbete med rektor, mentor och elevhälsa samlar Bron på lyckanden tillsammans med sina elever.

En tidig morgon har jag glädjen att möta den engagerade personalen i verksamheten Bron. Deras arbete ska främja närvaro och förebygga frånvaro på gymnasieskolan. Verksamheten startade i augusti 2019. Där arbetar Petra Hörstedt, Lasse Larsson och Eva Gunnarsson. De utgör två heltidstjänster på Bron. De har ett eget klassrum på gymnasiet med arbetsplatser placerade längs väggarna med skärmar mellan platserna. Lasse säger att eleverna tenderar att placera sig på samma plats varje gång de kommer.
- Vi var lite oroliga att våra elever inte skulle vilja komma till klassrummet om det låg på gymnasiet, men det har hittills inte varit ett problem. Vi har också tillgång till en lokal på Varbergsvägen och en lokal på Ung Falkenberg i fall vi behöver, säger Lasse. 

Brons uppdrag
- Vårt uppdrag är att fånga upp elever med problematisk frånvaro som går på de nationella programmen. Det är viktigt att detta görs så tidigt som möjligt innan deras självkänsla blir påverkad, berättar Eva.

Eva menar också att det måste vara något fel i samhället som gör att eleverna får en bristande självkänsla.
- Det ska inte bygga på att eleverna har engagerade föräldrar som ordnar insatser till sina ungdomar, utan det är något som vi i skolan ska göra. Vi måste uppmärksamma alla oavsett hemförhållanden, betonar Petra.

Bron får alla sina uppdrag från skolans elevhälsa och rektor. I nuläget har de mest flickor inskrivna. Sammantaget har de 8-9 elever aktiva och några elever är ”vilande”. Det är en frivillig insats som erbjuds eleverna. För att få gå på Bron ska eleven ha ett åtgärdsprogram. De arbetar inte med elever med drogproblematik eller kriminalitet. De elever som är inskrivna på Bron har samtliga ökat sin skolnärvaro och är motiverade, många av dem har höga betyg. De har med sig sitt material och vet vilka uppgifter de ska arbeta med. Personalen på Bron sätter inga betyg, utan det gör de undervisande lärarna, men personalen på Bron beskriver arbetet i Unikum. En del elever är med på genomgången i klassen och kommer därefter till klassrummet hos Bron. Vissa elever går flera lektioner i veckan på Bron och andra går färre lektioner. Personalen på Bron har regelbundna uppföljningsmöten med elevhälsa, mentorer och rektorer där de beskriver sitt arbete med eleverna.

Eleverna på Bron är elever som klarat grundskolan. En del av dem med stöd medan andra har hållt en låg profil, kanske gått under radarn och så rasade det för dem när de kom till gymnasiet.
- Det är konstigt, jag trodde det skulle ta lång tid att bygga relation med våra elever, men det har gått fort, utbrister Eva.
- Våra elever kommer gärna och dricker lite kaffe och pratar med oss, men sen vill de arbeta, säger Petra.

Stöd utifrån elevernas behov
Alla tre menar att det är ovanligt att eleverna klagar på lärarna eller pedagogiken. Däremot lägger de ofta orsaken på frånvaron hos sig själva. De ser att de flesta av eleverna upplever en otrygghet i skolan och visar en bristande självkänsla trots att de egentligen har goda förutsättningar att klara skolan med höga resultat.
- Flera av våra elever har svårt att åka buss till skolan. Om vi inte hade hämtat eleverna i hemmet är det flera som inte hade klarat att ta sig till skolan eller till APL. En sådan liten sak, gör en stor skillnad, säger Eva.

Personalen på Bron är överens om att deras verksamhet kan förebygga och förhindra skolavhopp. Eva beskriver att hon ibland behöver finnas med vid APL för elever med hög frånvaro. Det kan exempelvis handla om att prata med handledaren och förbereda både hen och eleven för att det ska bli bra.

De har en elev som säger sig valt rätt program och som trivs med ämnena, och inte har några svårigheter med det, men känner sig så otrygg med den sociala situationen att gå till skolan blev omöjligt. Men med Brons insats så är inte eleven hemma länge. Andra vanliga saker som kan vara svåra för eleverna är idrotten. Eva menar att frånvaron för Bron-eleverna ofta handlar om det ”sociala”.
- Att behöva åka buss med andra, att äta i en högljudd matsal eller delta i idrott med flera andra elever är svårt för många av våra elever, konstaterar Eva.
- Raster och håltimmar kan också vara svårt för våra elever. Då vet de inte vad de ska göra. Då kan de komma till Bron istället, säger Lasse.

Petra avslutar intervjun med personalen på Bron med de hoppfulla orden:
- Det är viktigt för oss att hjälpa eleverna att samla på lyckanden. Vi kan hjälpa dem att se att det kan fungera. Det är inte nattsvart.

Text

Sofie Lökholm
Kvalitetsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen
sofie.lokholm@falkenberg.se