Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Nu börjar resan mot en ny Utbildning Falkenberg

Vår gemensamma förbättringsresa med Utbildning Falkenberg påbörjades 2016, men själva startpunkten är januari 2017. Utbildning Falkenberg har sedan dess varit vår ledstång, vårt lokala styrdokument som har genererat många processer under åren som gått. Nu har det gått fem år, har Utbildning Falkenberg fått någon effekt på barnens och elevernas lärande?

Med pompa och ståt intog all personal i våra förskolor och skolor hela Vesterhavsarenan i januari 2017. Väl där möttes alla av ett långbord med sitt eget personliga namngivna exemplar av Utbildning Falkenberg. För första gången delades Pedagogpriset Stjärnan ut framför publik och James Nottingham väckte vår nyfikenhet för fortsatt förbättringsarbete.


Utbildning Falkenberg tar en ansats ur forskningen

Utbildning Falkenberg tar en ansats ur den forskning som var aktuell 2016/2017. Forskningen lyfte särskilt fram formativ undervisning, inkluderande undervisning och kollegialt lärande. Det sistnämnda förhållningssättet valde vi att kalla kollaborativt lärande då vi ville bredda ansatsen så att den skulle kunna spegla såväl barnen, eleverna, lärarna, rektorerna och förvaltningens kollaborativa lärande. Det begrepp som månne varit nytt i sammanhanget var Positiv lärandeidentitet där Falkenberg senare har varit ledande i att sätta ord på begreppet och ur forskningen synliggjort möjliga vägar för att våra barn och elever ska utveckla en positiv lärandeidentiet.

Dags att följa upp och utvärdera

Nu har det gått fem år och det är dags att följa upp och utvärdera om vi har nått förväntad effekt för våra mål i Utbildning Falkenberg. Utbildning Falkenberg kommer att följas upp på såväl varje förskola och skola som på huvudmannanivå.

Hur går uppföljningen till?

Intentionen är att vi ska använda så många redan befintliga forum och underlag som möjligt. Pedagog- och elevenkäter, resultatdialoger och resultatanalysen kommer alla att få ett femårsraster. Hur har våra resultat utvecklats de senaste fem åren?

Det som är nytt och riktigt spännande är att rektorerna tillsammans med representanter från huvudmannen kommer att genomföra så kallade learning walks i alla skolformer. Learning Walk - lärande klassrumsbesök - är ett strukturerat studiebesök där man går in i pågående skolaktiviteter och observerar, pratar med personal och barn/elever om deras arbete. Detta sker efter förutbestämda fokusområden och observationsprotokoll. Kan vi se förhållningssätten i Utbildning Falkenberg i undervisningen? I vilken grad? Dessa kommer att ske under april och maj månad och mer information kommer när vi närmar oss.

Framtagande av en ny Utbildning Falkenberg

Parallellt med arbetet med uppföljningen/utvärderingen påbörjas processen med att ta fram en ny Utbildning Falkenberg. Vad lyfter/identifierar aktuell forskning fram som framgångsrika strategier/metoder för barn/elevers lärande idag? Uppföljningen och utvärderingens resultat får också visa vägen till en ny reviderad Utbildning Falkenberg. Vad ska vi behålla? Förändra? Ta bort? Vad behöver vi fokusera de kommande fem åren på för att nå målen?

Följ processen på huvudmannanivå

Hur och när huvudmannen följer upp och utvärderar Utbildning Falkenberg kommer ni att kunna följa här i denna blogg. Ibland med längre blogginlägg och ibland med kortare.

Välkommen att hänga på!

Text

Fanny Gunnarsson
Kvalitetsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen
fanny.gunnarsson@falkenberg.se