Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Nu ska resultatet av elev- och pedagogenkäterna analyseras ur ett femårsperspektiv

Vinterbild

Nu har resultatet av våra elev- och pedagogenkäter kommit. Resultatet är en viktigt del i uppföljningen av Utbildning Falkenberg och nu ska medelvärden på ett urval av frågorna jämföras och analyseras utifrån ett femårsperspektiv.

Sedan Utbildning Falkenberg sjösattes har elever i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning svarat på våra elevenkäter och pedagoger i samtliga verksamheter har svarat på våra pedagogenkäter. Enkäterna mäter bland annat de förhållningssätt som genomsyrar Utbildning Falkenberg: formativ undervisning, inkluderande undervisning och kollaborativt lärande samt utveckling av en positiv lärandeidentitet.

Som en del av uppföljningen av Utbildning Falkenberg jämförs nu medelvärden från 2018 och framåt på de frågor som mäter indikatorerna av Utbildning Falkenberg i både elev- och pedagogenkäterna samt elevernas upplevelse av trygghet och studiero.

I det systematiska kvalitetsarbetet har rektor tillsammans med sina medarbetare mycket resultat och data att använda för att följa upp och möjlighet att utveckla enhetens arbete så att barn och elever ska nå sin fulla potential. Uppföljningen av elev- och pedagogenkäterna i ett längre perspektiv och utifrån indikatorerna för Utbildning Falkenberg är några pusselbitar i detta arbete.

När varje rektor får sin sammanställning av resultatet av enkäterna påbörjas arbetet på enhetsnivå för att undersöka hur enhetens resultat har ändrats över tid och vilka orsaker till dessa förändringar kan vara. Därefter arbetar enheten vidare med att ta fram förbättringsområden inför kommande läsår. Parallellt med att respektive enhet gör detta arbete gör även huvudmannen sin analys. Vad ser huvudmannen för gemensamma mönster, styrkor och förbättringsområden på huvudmannanivå?

Det ska bli spännande att följa vad enheterna kommer fram till utifrån sina resultat på elev- och pedagogenkäterna och även få se vilka resultat som ger trender på huvudmannanivå för att fortsätta utvecklingen av Utbildning Falkenberg!

Text

Karin Häggblad Hyensjö
Kvalitetsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen
karin.haggblad-hyensjo@falkenberg.se