Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Startskottet för learning walks

Vinterbild

Nästa vecka går vi in i en ny spännande fas av uppföljningen av Utbildning Falkenberg. Under perioden april till juni kommer vi att genomföra learning walks i alla våra verksamheter: från förskolan till vuxenutbildningen. Besöksgruppens uppdrag är att undersöka om förhållningssätten i Utbildning Falkenberg har en framträdande roll i undervisningen på vår förskolor och skolor.

Först ut är förskolan som kommer att få besök under v 14. Därefter blandas besöken på grundskolan, grundsärskolan, fritidshemmet, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen fram till första veckan i juni. Syftet med learning walks är att få bilder av i vilken grad som Utbildning Falkenberg och dess indikatorer är synliga i undervisningen på våra förskolor och skolor i Falkenberg.

Vad är learning walks?

Learning Walk - lärande klassrumsbesök - är ett strukturerat studiebesök där en besöksgrupp går in i pågående undervisning och observerar, pratar med personal och barn/elever om deras arbete. Varje besök sker utifrån ett observationsprotokoll med förutbestämda fokusområden och tar ca 10-15 minuter. Det handlar inte om att bedöma den enskilda läraren, utan det är undervisningen som står i fokus. Undervisningens kvalitet är i slutändan ett resultat av det förbättringsarbete som rektor och huvudmannen har bedrivit. Observationsprotokollen lämnas efter avslutat besök till det externa stödet som har i uppdrag att sammanställa dessa till en rapport.

Vad tittar besöksgruppen efter?

Under våra learning walks ska obervationsprotokollen stödja besöksgruppen i att synliggöra i vilken grad som undervisningen är inkluderande, formativ och kollaborativ samt i vilken grad undervisningen stödjer utvecklingen av en positiv lärandeidentitet hos alla barn/elever. Observationsprotokollen är inte en checklista, utan kännetecken/indikatorer som kan synas i undervisningen.

Vilka ingå i besöksgruppen?

Observationsgruppen består vanligtvis av en triad med rektorer, representanter från huvudmannen (ex. verksamhetschef och/eller kvalitetsstrateg) samt externt stöd. Under learning walks på förskolan tar vi stöd av Ann S Pihlgren, som bland annat har stöttat barn- och utbildningsförvaltningen i att ta fram kvalitetsindikatorerna för förskolan, förskoleklass och fritidshem samt stödmaterial Lärandeidentitet för åk 4-vuxenutbildningen.

Håkan Ingvarsson stödjer oss när vi besöker grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Håkan är processledare på Foxway, med inriktning strategi och ledning. Han har erfarenhet från nära nog alla skolformer och från flertalet befattningar i den svenska skolan och bakgrund som rektor, utbildare, lärare och processledare.

Sist men inte minst har vi stöd av Ann-Sofie Gripse under våra learning walks på fritidshemmen. Ann-Sofie arbetar idag som fritidspedagog med utvecklingsansvar på Apelskolans fritidshem. Hon har också ett centralt uppdrag att stötta verksamhetsutvecklingen på alla våra fritidshem.

Vilka kommer att få besök?

Vi kommer förhoppningsvis att besöka någonstans runt 30-40 avdelningar på förskolan, ca 70 klassrum på grundskolan, 14 fritidshem, ca 25 klassrum på gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Vilka avdelningar/klassrum som att besökas bestämmer rektorn för den aktuella förskolan/skolan i samråd med lärarna.

Ett underlag av flera

Learning walks är ett underlag av flera i vår uppföljning av Utbildning Falkenberg. Uppföljningen inkluderar också bland annat resultatanalys samt analys av pedagog- och elevenkät ur ett femårsperspektiv. Det som synliggörs under våra learning walks kommer dessutom fungera som ett underlag - ett nuläge - inför vårt kommande förbättringsarbete: Utbildning Falkenberg - Plan för förbättrad undervisningskvalitet 2023-2028.

Hoppas vi kommer att ses!

Text

Fanny Gunnarsson
Kvalitetsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen
fanny.gunnarsson@falkenberg.se